Banner Banner Banner Banner Banner

DOSTĘPNE NA WSZYSTKICH URZĄDZENIACH

Controlling Finansowy

Zadaniem controllingu finansowego jest dostarczanie informacji o obecnej sytuacji firmy.

 

CONTROLLING

  Controlling jest procesem sterowania przedsiębiorstwem realizowanym przez funkcje planowania, kontroli oraz sprawozdawczość finansową. Polega na wspieraniu i koordynowaniu obszarów funkcjonowania firmy, takich jak np. finanse, marketing, produkcja, kadry czy logistyka... więcej >>

POGŁĘBIONE ANALIZY

  Usługa controllingu finansowego FINEUS pozwala na tworzenie pogłębionych analiz finansowych. Szczegółowe raporty mogą dotyczyć wskaźników finansowych. Ponadto dzięki wbudowanym alertom możliwe jest wykrycie zagrożeń w poszczególnych obszarach działalności przedsiębiorstwa i podjęcie odpowiednich decyzji korygujących... więcej >>

KOSTKA OLAP

  Kostka OLAP to narzędzie służące do szybkiej analizy danych znajdujących w hurtowniach danych. Każda kostka składa się z miar (wartości, mierników) oraz wymiarów (cech, opisujących miary). Dzięki niej menedżerowie i analitycy mogą sprawnie i na bieżąco przeglądać zagregowane dane, tworzyć raporty oraz wielowymiarowe analizy... więcej >>
 
 

 

POLECAMY

Przeprowadzamy analizy i audyty w firmie

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No [719451]