Banner Banner Banner Banner Banner

DOSTĘPNE NA WSZYSTKICH URZĄDZENIACH

 • Business Consulting

  Business consulting to proces umożliwiający bieżącą analizę sytuacji finansowej firmy. Analiza ta dostarcza informacji o efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa oraz pozwala na sporządzenie planu na podstawie otrzymanych wyników.

   

  AUDYT FIRMY

    Audyt pozwala na określenie stanu faktycznego, w którym znajduje się firma oraz porównaniu go ze stanem oczekiwanym. Składa się z czynności kontrolnych umożliwiających dostrzeżenie odchyleń, które należy skorygować.

  ANALIZA STRATEGICZNA

    Analiza strategiczna obejmuje działania, dzięki którym można zdiagnozować przedsiębiorstwo wraz z jego otoczeniem. Umożliwi to w późniejszym czasie przygotowanie odpowiedniego planu strategii oraz określenie celów i przyszłości firmy.

  PLANY restrukturyzacji

    Restrukturyzacja ma na celu usprawnienie działania firmy lub wprowadzenie nowych technologii. Polega na celowej zmianie sposobu zarządzania firmą. Podczas procesu restrukturyzacji bierze się pod uwagę problemy firmy oraz sposoby na usunięcie ich przyczyn i skutków.
   

   

 • Business Intelligence

  System Fineus to zaawansowane narzędzie z zakresu wysokiej klasy oprogramowania biznesowego

   

  Wdrożenie

    System Fineus wdrażamy w oparciu o stosowane w firmie systemy: system finansowo-księgowy, systemy klasy ERP, systemy klasy CRM a także inne systemy, z których firma pozyskuje dane nt. swojej działalności (np. e-commerce, Google Analytics).

  Software as a Service i opłaty abonamentowe

   

  Oferowane przez Fineus usługi nie wymagają instalacji i uruchamiania na komputerze. Udostępniane są klientom przez Internet. Ponadto, nie ma konieczności stosowania dużych nakładów finansowych, ponieważ oferowana przez nas usługa zakłada płatności w comiesięcznym abonamencie dopiero po wdrożeniu systemu...więcej >>

  Controller finansowy na godziny

    Oferowana przez nas usługa e-controllingu finansowego skierowana jest do firm z sektora MSP. FINEUS dostarcza miesięcznych, raportów i analiz, opatrzonych specjalistycznym komentarzem audytora odnośnie bieżącej sytuacji firmy, zagrożeń i prognoz... więcej >>
   

   

 • Controlling Finansowy

  Zadaniem controllingu finansowego jest dostarczanie informacji o obecnej sytuacji firmy.

   

  CONTROLLING

    Controlling jest procesem sterowania przedsiębiorstwem realizowanym przez funkcje planowania, kontroli oraz sprawozdawczość finansową. Polega na wspieraniu i koordynowaniu obszarów funkcjonowania firmy, takich jak np. finanse, marketing, produkcja, kadry czy logistyka... więcej >>

  POGŁĘBIONE ANALIZY

    Usługa controllingu finansowego FINEUS pozwala na tworzenie pogłębionych analiz finansowych. Szczegółowe raporty mogą dotyczyć wskaźników finansowych. Ponadto dzięki wbudowanym alertom możliwe jest wykrycie zagrożeń w poszczególnych obszarach działalności przedsiębiorstwa i podjęcie odpowiednich decyzji korygujących... więcej >>

  KOSTKA OLAP

    Kostka OLAP to narzędzie służące do szybkiej analizy danych znajdujących w hurtowniach danych. Każda kostka składa się z miar (wartości, mierników) oraz wymiarów (cech, opisujących miary). Dzięki niej menedżerowie i analitycy mogą sprawnie i na bieżąco przeglądać zagregowane dane, tworzyć raporty oraz wielowymiarowe analizy... więcej >>
   
   

   

 • Rozwiązania Dla Funduszy Inwestycyjnych

  W ramach wsparcia dla funduszy inwestycyjnych oferujemy analizę portfela spółek oraz systemy nadzoru właścicielskiego.

  FUNDUSZE INWESTYCYJNE

   

  W ramach funduszy inwestycyjnych oferujemy:

  • analizę portfela spółek

  • systemy nadzoru właścicielskiego

  • możliwość obserwacji wartości jednostek, zmian procentowych w postaci tabeli i przystępnych wykresów,

  • porównywanie funduszy (wykresy, tabele, wskaźniki statystyczne).

  ANALIZA PORTFELA SPÓŁEK

   

  Na portfel inwestycyjny spółek składają się realne i finansowe aktywa inwestora, stanowiące formy lokowania majątku.

   

  Analiza portfela spółek jest bardzo ważnym narzędziem strategii inwestycyjnej. Polega na doborze spółek do portfela inwestycyjnego uwzględniając ich rentowność, możliwości finansowe, a także wysokość ryzyka akceptowanego przez inwestora. Analiza pozwala na badanie poziomu stopy zwrotu przy określonym poziomie ryzyka.

  SYSTEMY NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO

    Nadzór właścicielski stwarza szansę na zwiększenie efektywności spółki. Wynika ze statutu spółki oraz z przepisów prawa spółek. Nadzór odnosi się do relacji wewnętrznych. Polega na egzekwowaniu praw własnościowych przez akcjonariuszy, którzy powierzyli swój majątek kadrze zarządzającej przedsiębiorstwem.
   

   

 • Rozwiązania Dla Grup Kapitałowych

  Oferujemy rozwiązania z zakresu konsolidacji sprawozdań finansowych dla grup kapitałowych.

  GRUPY KAPITAŁOWE

   

  Oferujemy rozwiązania z zakresu konsolidacji sprawozdań finansowych dla grup kapitałowych:

   

  • projektowanie i wdrażanie procedur sprawozdawczych grup kapitałowych,

   

  • sporządzanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych,

   

  • usługi doradcze w zakresie sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych,

   

  • przekształcenie sprawozdania finansowego na zgodne z wymogami MSSF/MSR.

   
   

   

Wiedza i Ekspertyza

Przeprowadzamy analizy i audyty w firmie

ROZWIĄZANIA, KTÓRYCH POTRZEBUJESZ

Oferujemy Państwu usługę controllingu finansowego dla firm mśp, której celem jest dostarczanie informacji o obecnej sytuacji firmy, informowanie o zagrożeniach oraz przedstawienie prognoz dotyczących przyszłego funkcjonowania firmy. Nasza usługa e-controllingu finansowego dla sektora małych i średnich firm jest narzędziem online, które ma za zadanie dostarczanie comiesięcznych raportów i analiz opatrzonych komentarzem audytora. Warto pamiętać że kontroling finansów (kontrola finansowa) oraz optymalne zarządzanie finansami w firmie przyczynia się do jej stabilnego rozwoju.

Zapraszamy do zapoznania się również, z platformą e-lerningową oraz artykułami i recenzjami książek poświęconych controllingowi finansowemu.

 

 

POLECAMY

Przeprowadzamy analizy i audyty w firmie

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No [719451]